Opšti uvjeti i odredbe

I Opšte odredbe

Opšti uslovi dalje definiraju i određuju prava i obveze prodavca i kupca (u daljnjem tekstu "kupac"
- fizička ili pravna osoba, ili "potrošač"), pri internetskoj prodaji robe. Sve takve ugovorne odnose uređuju općenito obvezujući propisi Bosne i Hercegovine, zaključeni ugovor o kupnovini i

*Opšti uvjeti, koji se primjenjuju na kupce i posjetitelje.
*Opšti uvjeti mogu biti izmijenjeni i promijenjeni od strane prodavca u bilo kojem trenutku.
*Ove izmjene i promjene ne utiču na ugovorne odnose uspostavljene tokom stupanja na snagu prethodne verzije Opštih uslova.

Ukoliko kao posjetilac stranice ili korisnik naših usluga imate nedoumice i/ili pitanja u vezi sa odredbama ovih Pravila, molimo Vas da se obratite putem

e-mail adrese info@ciklocentar.com

Naručivanje robe putem online prodavnice regulisano je Uslovima kupovine. Uslovi kupovine definišu: Postupak naručivanja, Cijenu, Način plaćanja i preuzimanje artikla, Dostupnost artikala,
Zamjenu kupljenog artikla, Reklamacije i Polisu privatnosti.
Kupovinom proizvoda putem Ciklo Centar online prodavnice smatra se da je potrošač pročitao i prihvatio Uslove kupovine, koji se smatraju sastavnim dijelom ugovora na daljinu. 

  Potrošač je dužan dati tačne i potpune podatke prilikom kreiranja narudžbe, kako bi istu narudžbu mogli i isporučiti.
  Potrošač naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.
  Potrošačem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.
Ciklo Centar d.o.o. zadržava pravo izmjene Uslova kupovine i isporuke.
 

II Uslovi i pravila korištenja

Dostava proizvoda se vrši putem kurirske službe ExpressOne po cijeni koja je u skladu sa težinom paketa, sa uračunatim PDV-om, te trošak dostave snosi kupac. Vrijeme isporuke na obuhvata vikende, državne i vjerske praznike. Potvrda narudžbe će Vam biti poslana na e-mail adresu koju ste naveli. Također, Vaš e-mail potvrđuje primitak Vaše narudžbe.
 

III Zamjena naručenoga artikla

Povrat i/ili zamjenu proizvoda moguće je izvršiti u roku od 15 dana od momenta preuzimanja narudžbe uz priložen fiskalni račun, pod uvjetom da proizvod nije nošen a njegova originalna ambalaža nema fizičkih oštećenja. U ostalim slučajevima, neće biti izvršena zamjena proizvoda ili povrat novčanih sredstava.

U slučaju povrata i/ili zamjene proizvoda, Ciklo Centar BiH snosi troškove dostave ukoliko:
 kupac uoči fabričku grešku ili oštećenje,
 dostavljeni proizvod/i ne odgavaraju narudžbenici (pogrešno dostavljena veličina, boja i/ili količina).

Ukoliko želite izvršiti zamjenu proizvoda ili povrat novčanih sredstava, molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila: info@ciklocentar.comu kojem je potrebno navesti:
 za zamjenu proizvoda:

lične podatke, broj fiskalnog računa, broj narudžbe, šifru artikla koji želite zamijeniti i zamjenski
proizvod.
 za povrat novčanih sredstava:

lične podatke, broj fiskalnog računa, broj transakcijskog računa, te šifre artikala koje želite vratiti.

IV dostupnost proizvoda
U trenutku Vaše posjete Ciklo Centar web stranici kraj svakog artikla je naznačena dostupnost.
Za vrijeme sniženja, može se dogoditi da proizvod koji ste naručili ne bude dostupan, te ćemo Vas o tome obavijestiti i ponuditi mu mogućnost kupovine proizvoda iz Ciklo Centar online shopa koji je raspoloživ za dostavu, odnosno proizvod koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće dostaviti, ili mogućnost da kupac odluči šta želi.